🇳🇱 LINDENBERGH INVESTMENTS is een private investerings- en financieringsbedrijf gevestigd in Nederland. Wij streven ernaar de groei van bedrijven te ondersteunen door middel van kredietverstrekking, kapitaalinjecties of op maat gemaakte investeringsproducten. Gedreven door het stimuleren van zowel nieuwe als bestaande ondernemingen, zijn wij altijd op zoek naar ondernemingen met een substantieel groeipotentieel, innovatieve ideeën en start-ups. Er kan een grote verscheidenheid aan financieringsmechanismen worden aangeboden zoals aandelenkapitaal, verschillende soorten rentedragende leningen of een combinatie van financieringsinstrumenten. Duidelijkheid en eenvoud zijn sleutelwoorden voor de manier waarop wij graag zaken doen. Momenteel omvat onze portfolio verschillende sectoren, zoals vastgoed, retail, recruitment, de equine sector, financiële dienstverleners en start-ups.

🇬🇧 LINDENBERGH INVESTMENTS is a privately owned investment and financing company based in The Netherlands. We aim to support the growth of businesses through capital injections, financing or tailor made investment products. To expand our portfolio, we are always on the lookout for companies with a substantial growth potential, innovative business ideas and start-ups. A wide variety of financing mechanisms can be offered, for example share capital, different types of interest bearing loans or a combination of financing tools. Straightforwardness and simplicity are key words for the way we like to do business. Currently, our client portfolio covers several sectors such as real estate, retail, recruitment, equine related businesess, financial service companies and start-ups.