🇳🇱 LINDENBERGH INVESTMENTS wordt geleid door Esther de Vries, die in 1997 in Nederland afstudeerde als internationaal belastingjuriste (LL.M., Universiteit Leiden, Nederland). Ze begon haar internationale carrière bij het bekende internationale advocatenkantoor Loyens & Loeff in Europa gericht op geïntegreerde wereldwijde ondernemingsrecht- en belastingpraktijken.

In 2005 verhuisde ze naar het Midden-Oosten (Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten), waar ze werkte als internationaal belasting- en bedrijfsjuriste voor KMPG en aanzienlijke ervaring opdeed in het opzetten van wereldwijde fiscaal efficiënte bedrijfs- en fondsstructuren.

In 2010 richtte ze het eerste kantoor op voor de Vistra Group in het Midden-Oosten (Dubai International Financial Centre). Gedurende die tijd werd ze bestuurslid in de Raad van Bestuur van Vistra en partner van de Vistra Groep. Sindsdien heeft ze de aanwezigheid van de Vistra Groep in het Midden-Oosten en de wijdere regio vergroot en beheerd. In de zomer van 2016 lanceerde ze de Middle East Desk voor de Vistra Group in Amsterdam, Nederland.

In 2017 verliet ze de Vistra Groep om zich te concentreren op particuliere financiële familiezaken in Europa. Geïnspireerd door het zakelijke klimaat in Europa richtte ze in 2019 Lindenbergh Investments op om derde partijen te ondersteunen bij de groei van hun bedrijf.

🇬🇧 LINDENBERGH INVESTMENTS is led by Esther de Vries who graduated in The Netherlands as an international tax lawyer (LL.M., University of Leiden, The Netherlands) in 1997. She started her international career for the well-known international law firm Loyens & Loeff in Europe focusing on integrated worldwide corporate law and tax practices till 2005.

During 2005 she moved to the Middle East (the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates) where she worked as an international tax and corporate lawyer for KMPG and gained substantial experience in setting up worldwide tax-efficient corporate and fund structures.

In 2010 she founded the first office for the Vistra Group in the Middle East (Dubai International Financial Centre). During that time she became a Board Member in Vistra's Management Board and a Partner of the Vistra Group. Since then, she has been growing and managing the Vistra Group's presence in the Middle East and wider region. During the summer of 2016, she launched the Middle East Desk for the Vistra Group in Amsterdam , The Netherlands.

In 2017 she left the Vistra Group to focus on private financial family affaires in Europe. Inspired by the business environment in Europe, she created in 2019 Lindenbergh Investments to support third parties to grow their businesses.