🇳🇱 LINDENBERGH INVESTMENTS is gericht op het verstrekken van financiële middelen ter ondersteuning van ondernemingen. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende ondersteuning.

  • Investering in uw bedrijf, het verstrekken van rentedragende leningen op korte of lange termijn of een combinatie van verschillende financieringsinstrumenten.
  • Het delen van ons vaste netwerk van (internationale) belastingadviseurs en accountants.
  • Knowledge sharing
  • Raad van bestuur
  • Marketing activiteiten

 

🇬🇧 LINDENBERGH INVESTMENTS is aimed at providing financial resources to support the growth of businesses. The following support may be considered:

  • Investment into your company, providing short- or long-term interest-bearing loans or a combination of different financing instruments
  • our network of (international) tax advisors and accountants
  • Knowledge sharing
  • Board of Directors
  • Marketing activities